Wanneer de cliënt een klacht heeft, hopen we dat gezamenlijk in overleg met de cliënt goed te kunnen oplossen. Wij volgen de klachtenregeling van het NIP. Als de klacht blijft bestaan kunt u contact met het NIP opnemen: NIP tuchtrecht en klachten