Voor wie

Hulp bij de volgende klachten

De praktijk biedt mogelijkheden voor psychologisch onderzoek, kort durende behandeling bij lichte tot matige problematiek.


Op de volgende gebieden kunnen wij specifieke deskundigheid bieden:

  • Ontwikkelings- en opvoedingsproblemen
  • Angstklachten
  • Stemmingsklachten
  • Sociale problemen
  • Stressklachten
  • Psychosomatische klachten
VOOR WIE

Behandelingen voor

ONZE WERKWIJZE


Hoe werken we?


Bij het intakegesprek brengen we de klachten van uw kind of jezelf in kaart. We bespreken de hulpvraag en welke stappen er nodig zijn om tot een goed hulptraject te komen. We bekijken bij het intakegesprek of wij de juiste hulp kunnen bieden, soms is het nodig om jou of je kind door te verwijzen naar een andere zorgaanbieder. In sommige gevallen kunnen we meteen starten met behandeling, bijvoorbeeld bij trauma of angstklachten, maar vaak is er eerst uitgebreidere diagnostiek nodig om beter zicht op de klachten te krijgen.

CONTACTFORMULIER

Neem contact met ons op