parallax background

Aanmelding

Aanmelding

Iedereen kan zich op eigen initiatief tot de praktijk wenden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u een verwijsbrief te hebben van uw huisarts, kinderarts, schoolarts of andere specialist. Kinderen kunnen ook door het gebiedsteam naar ons verwezen worden. We hebben contracten met diverse gemeentes, zoals Súdwest-Fryslân, de Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen en Leeuwarden. Tevens kunnen scholen ons consulteren, intern begeleiders kunnen kinderen kosteloos met ons bespreken.

VERGOEDINGEN
AANMELDINGSPROCEDURE
CONTACTFORMULIER

Neem contact met ons op