Wij hebben als specialistische jeugdzorgaanbieder een contract met Sociaal Domein Fryslân en we zijn daarom verplicht om samen te werken met Verwijsindex Fryslân. Dit is een digitaal contactinstrument voor professionals die betrokken zijn bij kinderen/jeugdigen van 0 tot 23 jaar en/of hun ouders. Kinderen die bij ons in zorg zijn kunnen in de Verwijsindex geplaatst worden, ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Als er andere zorgverleners betrokken zijn bij de desbetreffende cliënt kan er een samenwerking ontstaan om het kind en/of ouder zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Zie voor meer informatie: Verwijsindex Fryslân