De regiebehandelaren in onze praktijk zijn geregistreerd als GZ-psycholoog en/of Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Wij houden ons aan de beroepscode van het NIP. Dit betekent dat we ons verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen, volgens de vier basisprincipes opgesteld door de beroepscode. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan vastgelegd in het dossier.


Zie voor meer informatie: NIP Beroepscode